Nyheder

Statsministeren opfordrer os til at lukke

Dette gælder for kirkekontoret:Vi følger regeringens beslutninger, og derfor er kirkekontoret lukket for personlig betjening til den 13. april. Sognepræsten kan kontaktes, undtagen mandage, på telefon og...[mere]

Sankt Katharina kirke i Corona krisetider

Til dig der kan mere end dit Fadervor... Statsministeren siger, at vi skal stå sammen ved at være adskilt. Højmessen er aflyst. Konfirmationerne, dåb og bryllupper er udskudt til august. Vi har aflyst alt undtagen bisættelser og...[mere]

Præstetanker - Opstandelsen

For et par dage siden var der en, der spurgte mig, hvordan det var at stå helt alene i den tomme kirke. Jeg svarede, at det mindede mig om Maria Magdalene, der påskemorgen kommer ud til Jesu grav og finder graven tom. I graven møder hun to engle, der fortæller hende, hvad hun sagtens selv kan se, at hendes herre ikke er der. Graven er tom. Hun græder og er fortvivlet. Hun vender sig om og møder en mand, der spørger, hvem hun leder efter. Hun tror, at det er havemanden og spørger ham, om han ved, hvortil de har flyttet hendes herre. Først da han kalder hende ved navn, Maria, genkender hun, at det er Jesus, der taler til hende. Hun løber tilbage til de andre disciple og fortæller dem, at hun har set Herren og, at han havde sagt: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.

Der er umådelig tom i kirken i disse corona krise tider. Jeg møder ingen engle og heller ingen havemand. Jeg ser april-lyset strømme ind af vinduerne og fyldes af en sær glæde som over at se skoven fyldt med anemoner, der står skulder ved skulder i den vinterdøde Bøgeskov. Deres små ansigter er gravens engle, der søger mod himlens lys.

Jeg fyldes af glæde over at sidde i et ældgammelt kirkerum, der er bygget med påskens fortælling som dens fundament. En fortælling, der rækker langt længere end vores logik. Magthavere og folket udpeger en syndebuk som skyldig i uro og vold. Magthaverne og folket pegede på Jesus som skyldig. Han blev gjort til syndebuk og korsfæstet Langfredag.

Opstandelsen er, at ingen kunne pege på Jesus Kristus, Guds søn, som den skyldig i noget som helst. Han kunne ikke gøres til syndebuk. I evangelierne placeres skyld på en åbenlyst uskyldig syndebuk. Her afsløres det mønster, der finder en syndebuk for samfundets uro og vold. Et mytologisk syndebuks voldsmønster, der er kendt over hele verden, blev med korsfæstelsen af Jesus undergravet. Det er håbet for verden - opstandelseshåbet. Det var det håb Maria løb tilbage med til disciplene, når hun siger: Jeg har set Herren. Hun havde set livets herre, Jesus Kristus!

Sognepræst
Ingrid Salinas

Se filmen om ensomhed

Rundvisninger

Planlægning af rundvisninger er afhængig af kirkens øvrige arrangementer. Kontakt venligst formand for menighedsrådet, Liselotte Kannik-Marquardsen, e-mail kannik@pc.dk