Gudstjenester

I 2017 afholdes der rådsmøder på følgende datoer; 10/1, 8/2, 14/3, 19/4, 3/5, 7/6, 16/8, 13/9, 11/10, 15/11. Efter mødernes  afholdelse lægges referaterne på hjemmesiden. 

Alle rådsmøder afholdes i konfirmandstuen og er offentlige, møderne starter kl. 17:00.