Den bedste omsorg er omtanke

Alle arrangementer frem til den 13. april 2020 er aflyst.

Biskopperne skriver: "Begravelser og bisættelser er undtaget reglen om, at højest 10 personer må forsamles. Biskopperne opfordrer dog til, at så få som muligt deltager. Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Det er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering..."

Kirken vil følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Folkekirkens aktuelle nyheder.