Højmessens liturgi

Hvad betyder liturgi ?

Liturgi kommer fra det græske leiturgia og bruges i den kristne kirke i betydningen gudstjeneste. Liturgien er det fastlagte forløb, som gudstjenesten og kirkelige handlinger som bryllup og begravelse forløber efter. 

Folkekirkens autoriserede liturgier for gudstjenester og kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse beskriver deres faste forløb. De er beskrevet i ”Den Danske Alterbog” og "Ritualbog - Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke". 
Ritualerne findes også aftrykt i Den Danske Salmebog. Her kan man som kirkegænger altid kan følge med i forløbet. Ritualerne indeholder dog en række variationsmuligheder, som menighedsråd og præster kan vælge imellem.

Højmesse

Ved højmessen i Sankt Katharina Kirke udleveres med salmebogen en lille "guide" med den anvendte liturgi, således at det er enkelt at følge med i gudstjenestens forskellige dele.