Noget – nået og nåde...

Præstetanker

Jeg har en datter, som er ordblind. Hun skrev et CV, hvor hun kaldte sig selv ordblid. Hun er blid med ord, ligesom Gud er blid med sin kærlighed. Hun finder på at skrive nået, når hun mener noget og nåde, når hun mener noget. ”Jeg har fået nåde for hånden” og ”der er nået i vejen med telefonen.”

Advent betyder komme. Vi venter på Herrens komme. I stilhed venter jeg og bier på den nåde, hans komme er. Nåde betyder: Guds ubegrundede og ubetingede kærlighed og barmhjertighed.
Den tyske teolog Dietrich Boenhoeffer skriver, at der er billig nåde og dyr nåde.

Billig nåde er trøst og tilgivelse af synden. Al synd er i sin grund falsk kærlighed. Synd er, hvor vi rammer forbi Næsten og Gud med vores kærlighed. Billig nåde er tilgivelse uden bekendelse og anger. Billig nåde er, hvor dåben er gaven, der ikke pakkes op og granskes. Billig nåde er nadver med syndsforladelse uden bekendelse af vores syndere. Billig nåde er uden efterfølgelse. Boenhoeffer skriver et sted, at med den billige nåde kan verden forblive verden, som den er, og vi forblive syndere.

Boenhoeffer skriver, at dyr nåde er den skjulte skat i marken. Dyr nåde er den, der kalder til, at vi kvalificer os til at efterfølge Jesus Kristus. Dyr nåde kalder os til at forglemme os selv. Dyr nåde er den, der ikke fritager os fra at handle, men netop kalder os til at efterfølge Guds søn, som satte Gud og Næsten i centrum af sit liv.

Boenhoeffer efterfulgte Jesus, da han kæmpede mod nazismen og led martyrdøden i april 1945. De allerfærreste har efterfulgt Jesus Kristus, som Boenhoeffer. Advents efterfølgelse betyder i stilhed med hjertets refleksion over den gave, Gud giver os juleaften.

Advent er en ventetid til at mærke dybet af Guds nåde.
Hjerte, løft din glædes vinger!
Over muld
underfuld
englesangen klinger;
hør og mærk de toner søde,
Himlen lydt
melder nyt:
Kristus lod sig føde!
 
Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat
os en skat,
herlig overmåde;
for at frelse os af nøden
steg herned
kærlighed,
stærkere end døden.

Glædelig advent
Sognepræst Ingrid Salinas

Del dette: