Præstetanker - Krisens fem personlighedstyper

Antropologen Christian Groes har på de sociale medier, lavet feltarbejde i vores opførsel under krisen. Han skriver: Mød fem personlighedstyper, der reagerer og navigerer forskelligt i mødet med coronas eksistentielle usikkerhed.

De fem personlighedstyper er: Håndhæveren, som lytter til myndighederne og kommer igennem krisen uden at diskutere egne og andres adfærd. Analytikeren, som er skeptisk over for myndighederne og stiller spørgsmål om fx økonomien og de grundlovsfæstede rettigheder. Moralisten, der udvikler sine egne fortolkninger. Vedkommende mener at vide bedre, så vedkommende korrigerer andre. Sandhedsvidnet har sat sig grundigt ind i tingene og mener at have patent på sandheden. Og Nihilisten, som er en person, der trives godt i krisens kaos. Nihilisten har måske aldrig fulgt reglerne, de finder krisereglerne overdrevne.

Corona krisen kræver forsat, at der er mange håndhævere, der holder hænderne og munden væk fra andre. Besættelsen i 1940-45 var også en samfundskrise, hvor der var brug for andre typer end håndhæveren: Typerne, der brød regler og agerede modstand eller sejlede jøder over til Sverige.
Under en eksistentiel krise bliver det skåret ud i pap, at har vi brug for hinandens forskellighed – håndhæverne, de kritiske analytikere, sandhedsvidnerne og måske er nihilisten den, der råber, “Kejseren har intet tøj på.” Nihilisen er den uvårne, der sætter det hele over styr med mulighed for en ny begyndelse. For at vi i rigets fællesskab skulle komme igennem corona-krisen, var der brug for mange håndhævere, der holdt hænderne og munden væk fra andre.

Gud skabte os med en medfødt gudbilledlighed. Først, da Jesus Kristus virkede blandt mennesker på jorden, kunne mennesket forstå, at gudbilledligheden er at erkende, at Kristus er i os alle. Det er vores opgave at lade Kristus i os komme til orde i vores indre, sådan at denne gamle splittede verden kan blive samlet.

Det er gået godt med at vaske hænder og holde afstand, og selv statsministeren må konkludere, at vi er mange håndhævere i Danmark. Vi er et folk, der har tillid til vores demokrati og myndigheder. Det var godt i denne krise. I andre kriser som fx besættelsen er det måske noget andet, der skal til. Maude fra Matodor flytter sig og holder op med blot at være håndhæveren til at udvise dømme- og handlekraft, da hun bryder loven og kører jøden i sikkerhed hos grisehandler Larsen.

Enhver generation, ethvert menneske efterlades, især i en krise, med et spørgsmål: "hvem er Kristus for os i dag", men vi efterlades aldrig alene. Til spørgsmålet følger et løfte -  et håb, der lyder: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Sognepræst
Ingrid Salinas

 

 

 

Del dette: