Frøen i brønden

Tirsdag den 26. november 2019

En kinesiske folkeligfortællinger lyder:

Det går os som frøen i brønden.
Den kendte kun sin brønd-verden.
Så faldt en anden frø ned i brønden
og fortalte om vide enge og søer.
Brøndfrøen hoppede fra den ene ende af brønden
ind i midten og spurgte:
“Er engene så store?”
Den anden frø rystede på hovedet.
Så hoppede den fra den ene ende af brønden
til den anden og spurgte:
“Er de så store?”
“Meget større” sagde den anden.
Da greb vreden frøen, og den skreg:
“Smid den løgner ud.”

I advents teksten er Jesus kommet hjem til Nazaret, hvor han voksede op. Han læser den tekst han får overrakt:
Herrens ånd er over mig,
fordi han har salvet mig.
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger
og syn til blinde,
for at sætte undertrykte i frihed,
for at udråbe et nådeår fra Herren.

»I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.« Folket i Nazaret er endog smigret over de nådefulde ord kommer netop til dem fra tømreren Josefs søn.

Folkets blikke er stift rettede og ørene blafrede åbne lige til Jesus minder dem om, at profeten Elias blev sendt til enken i Sarepta, trods 3 år og 6 måneders tørke med hungersnød til følge. Enken i Sarepta var ikke israelit. Hun var hedning. I samme åndedrag minder han dem om profeten Elisa, der rensede syeren Na’am. Datidens Syrerne var heller ikke jøder. Alle blev ude af sig selv af raseri i Nazaret, da de hørte det; de jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. De ville, at skriftordet skulle lyde som deres egne forestillinger. Hvad bildte han en simpel tømre søn sig ind. Men han banede sig vej imellem dem og gik.

Ligesom den lille frø, så kunne folket i Nazaret ikke have det, der rakte ud over deres egne forestillingsevner. Nåden gives også til folk uden for israelitterne. Nåden gives uden, at man har forret til den. Nåden gives gratis til hele menneskeheden.

Gud rækker os sin søn juleaften: Har vi mod til at tage imod det som rækkes til os fra uden for vores forestillingsevner?

Af sognepræst
Ingrid Salinas

Del dette: