Indvielse af kirkens nye administrationshus

Finder sted søndag 6. oktober kl. 15 – 16 på Kirketorvet 4.

STORE HEDDINGE: En af byens markante bygninger, den gamle kirketjenerbolig overfor kirken, har på det seneste gennemgået lidt af en forvandling, og skal nu fungere som administration- og personale hus for kirken. Projektet blev iværksat i 2012, og den smukke bygning er nu ombygget og renoveret indvendigt, ligesom der er etableret offentlige toiletter i sidebygningen. Sidstnævnte har været efterspurgt af mange besøgende og turister, og med kirkens status som vejkirke er det rart nu at kunne tilbyde denne service, udtaler Rie Sørensen, formand for menighedsrådet.

Administrationshuset indeholder blandt andet Kirkekontoret, hvor Inger fortsat tager vel imod sognets indbyggere. Herudover er der arbejdspladser til præsterne, kirketjenerne, organisten samt frokoststue for personalet. Haven rundt om huset vil blive tilsået med græs i løbet af efteråret, ligesom det har været på tale at anlægge et par blomsterbede, således at kirken kan blive delvist selvforsynende med blomster til pyntning. Med tiden skal der etableres mødelokale på 1. salen.

Det er menighedsrådet hensigt, at huset skal være et "levende hus" for alle kirkens medarbejdere, menighedsrådet og sognet.

Huset er allerede så småt taget i brug, men den officielle indvielse finder sted søndag den 6. oktober kl. 15 - 16, hvor menighedsrådet byder på rundvisning, kaffe og kage. Herefter er der gudstjeneste i kirken kl. 16.

Alle er velkomne!