Takster for Store Heddinge kirkegård 2021

Alle priser er i kr. pr. år/stk. inkl. evt. moms

For medlemmer af folkekirken:

Obligatorisk hækvedligehold urnegravsted kr. 111,08

Obligatorisk hækvedligehold 1 kisteplads kr. 157,18

Obligatorisk hækvedligehold 2 kistepladser kr. 220,06

Obligatorisk Hækvedligehold 3 kistepladser kr. 282,94

Obligatorisk Hækvedligehold 4 kistepladser kr. 345,82

Obligatorisk Hækvedligehold ekstra kisteplads kr. 62,88

 

Obligatorisk Vedligehold kendt fællesgrav urne  kr. 300,75

Obligatorisk Vedligehold kendt fællesgrav kiste kr. 326,96

Obligatorisk Vedligehold ukendt fællesgrav urne kr. 235,78

Obligatorisk Vedligehold ukendt fællesgrav kiste kr. 261,99

 

Vedligehold 1 urnegrav kr. 510,33

Vedligehold 1 kisteplads kr. 674,86

Vedligehold 2 kistepladser kr. 1.005,98

Vedligehold 3 kistepladser kr. 1.337,11

Vedligehold 4 kistepladser kr. 1.668,25

Vedligehold ekstra kisteplads kr. 331,14

 

Grandækning urnegravsted kr. 392,98

Grandækning 1 kisteplads kr. 504,05

Grandækning 2 kistepladser kr. 766,03

Grandækning 3 kistepladser kr. 1.027,98

Grandækning 4 kistepladser kr. 1.289,98

Grandækning ekstra plads kr. 261,99

Urnenedsættelse om lørdagen kr. 550,00

Reservation af gravsted pr. år kr. 200,00

Gravkastning ikke medlem af Folke Kirken kr. 5.239,47

Urnenedsættelse ikke medlem af Folke Kirken kr. 576,33

Erhverv/forny urnegrav ikke medlem af Folke Kirken kr. 193,86

Erhverv/forny 1 kisteplads ikke medlem af Folke Kirken kr. 293,41

Erhverv/forny 2 kistepladser ikke medlem af Folke Kirken kr. 586,83

 

Timepris, arbejde på kirkegården kr. 353,66

Håndtering og bortskafning af gravsten kr. 250,00

Perlesten pr. kisteplads, inkl. udbringning kr. 100,00

Stedmoder, inkl. plantning, vanding, gødning, rydning kr. 15,73

Sommerblomst, inkl. plantning, vanding, gødning, rydning kr. 15,73

Pelargonie, inkl. plantning, vanding, gødning, rydning kr. 35,00

Buket, inkl. udbringning på gravsted kr. 100,00

Juletulipaner inkl. plantning, rydning kr. 16,25

Juledekoration kr. 250,00

Lille mospude kr. 100,00

Lille krans kr. 125,00