På runejagt i Store Heddinge Kirke

21. august 2019

I de danske middelalderkirker står runer ridset i kalkpudsen på vægge rundt om i kirkerummet som religiøs graffiti. Forleden gik en runolog og en arkæolog på runejagt i Store Heddinge Kirke på Stevns...

 

Læs hele artiklen (kræver abonnement på E-avisen Kristeligt Dagblad).

 

Gåden om Store Heddinge Kirke

Indslag fra TV2 Øst med Middelalderarkæolog Leif Plith Lauritsen fra Museet Lolland Falster

28. januar 2019

Forsvarskirke?

Det har tidligere været hævdet, at Sankt Katharina Kirke, i lighed med de bornholmske rundkirker, er bygget med forsvarsmæssige formål for øje.

Særligt "munkegangene" og det "brystværn", der tilsyneladende oprindeligt har været på korbygningen, har bidraget til denne antagelse.

Hvad "munkegangene" angår, forekommer deres forsvarsmæssige hensigtsmæssighed mere end tvivlsom. De er ganske enkelt uegnede til våbenbrug med den tids våben.

Dog synes det utvivlsomt, at korbygningen oprindeligt har haft et bryst-værn omkring et næsten fladt tag. Der er dog ingen spor af, at dette brystværn skulle have været forsynet med skydeskår eller lignende. Ligesom der heller ikke andre steder kan påvises hensyntagen til forsvarsmæssige forhold.

Bygningen har snarere båret præg af pragtbygning end af fæstningsbyg-ningens strenghed. De meget store romanske vinduer i koret taler da også imod, at bygningen skulle have være opført med forsvar for øje. Men selvfølgelig har bygningen - som den eneste stenbygning i nærheden - kunnet tjene til beskyttelse i ufredstider.