Gåden om Store Heddinge Kirke

Forsvarskirke?

Det har tidligere været hævdet, at Sankt Katharina Kirke, i lighed med de bornholmske rundkirker, er bygget med forsvarsmæssige formål for øje.

Særligt "munkegangene" og det "brystværn", der tilsyneladende oprindeligt har været på korbygningen, har bidraget til denne antagelse.

Hvad "munkegangene" angår, forekommer deres forsvarsmæssige hensigtsmæssighed mere end tvivlsom. De er ganske enkelt uegnede til våbenbrug med den tids våben.

Dog synes det utvivlsomt, at korbygningen oprindeligt har haft et bryst-værn omkring et næsten fladt tag. Der er dog ingen spor af, at dette brystværn skulle have været forsynet med skydeskår eller lignende. Ligesom der heller ikke andre steder kan påvises hensyntagen til forsvarsmæssige forhold.

Bygningen har snarere båret præg af pragtbygning end af fæstningsbyg-ningens strenghed. De meget store romanske vinduer i koret taler da også imod, at bygningen skulle have være opført med forsvar for øje. Men selvfølgelig har bygningen - som den eneste stenbygning i nærheden - kunnet tjene til beskyttelse i ufredstider.