Klokker

Sankt Katharina Kirkes tårn rummer fire klokker, hvoraf de tre er middelalderlige.

Klokke 1

Dette er kirkens største klokke og den bærer følgende indskrift i gotiske minuskler:

"Aurora Sancte Katerine in Hadinge magle sub anno d(omi)ni mcdlvii Laurensius Agosi"

Oversat til dansk lyder teksten:

"Morgenrøde (klokkens navn) Sankte Katerine i Heddinge-magle, under Herrens år 1457, ved navn Lars Ågesøn"

Vi antager, at Lars Ågesøn er klokkens donator - ham der har skænket kirken klokken.

Under indskriften findes et skråtstillet skjold med støberens - Johannes Nikolais - bomærke. Klokkens diameter er 107 cm.

Klokke 2

Er kirkens næststørste klokke og er fra 1300-tallet og uden indskrift, men med aftryk af mønter.

Klokken kaldes også Borgerklokken og har en diameter på 101 cm.

Klokke 3

Denne klokke er kirkens yngste. Mellem arkantusblade læser man følgende tekst:

"Støbt af D.C Herbst, Hofklokkestøber i Kiøbenhavn Aar 1791".

Klokkens diameter er 77 cm og hænger i tårnets vestlige glamhul - ud mod Kirketorvet.

Denne klokke kaldes "Brændevinsklokken" og med dette navn forholder det sig således:

I gammel tid ringede man foruden morgen og aften også kl. 10 og kl. 12. Ringningen kl. 10 er forlængst afskaffet og årsagen skulle være den, at en nyankommen sognepræst spurgte om, hvorfor man ringede med klokken kl. 10. Da fik han svaret "Jow, for så skae vi hae os en lille ien" dekreterede han, at denne ædruelighedens lidet befordrende ringning skulle ophøre. Men der ringes stadig med klokken kl. 12.

Klokke 4

Her er der tale om kirkens mindste klokke. Den er fra 1300-tallet og er tidsbestemt efter sin form. Den er helt uden indskrift og andre kendemærker.

Klokkens diameter er 73,5 cm. og den hænger i tårnets sydlige glamhul.