Vejkirke

Menighedsrådet ved Sankt Katharina Kirke har besluttet, at kirken fra og med 1. januar 2010 deltager i den landsdækkende ordning om "Vejkirker og andre åbne kirker".

Dermed er vi den første kirke i Stevns Kommune, der deltager i dette spændende initiativ og vi håber naturligvis, at det vil give mange flere besøgende til vores dejlige kirke.

I tårnrummet findes på opslagstavlen et informationshæfte om kirkens historie og inventar. Tag evt. hæftet med rundt i kirken og hæng det venligst tilbage efter brug, så kan andre også få glæde af det. God fornøjelse!

Der findes offentlige toiletter ved administrationshuset, Kirketorvet 4, lige overfor kirken.

Baggrund for vejkirkerne

- en beskrivelse af vejkirke-ordningen

Af Charlotte Lydholm, Kirkefondet

Begrebet »vejkirke« stammer fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende indenfor, specielt i sommertiden.  Vejkirkerne er åbne i dagtimerne, som regel med frivillige »kirkeværter« og ofte med servering af the, kaffe eller saft, ligesom der nogle steder holdes faste andagter i ugens løb.

Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag. Dette gælder også, selv om kirken ikke ligger ved befærdede veje i en by. Derfor taler man om »vejkirker og andre åbne kirker«.

Vejkirker og andre åbne kirker i Danmark.

Mange kirker i Danmark har en lang tradition for at være åbne i dagtimerne.

For over 10 år siden besluttede nogle menighedsråd på Sjælland derfor, på opfordring fra Kirkefondet, at udarbejde en fælles folder, hvor de fortalte, hvornår deres kirke var åben, hvad den bød på af seværdigheder og lign.

Projektet blev en sådan succes, at Kirkefondet siden 2001 har Kirkefondet udgivet 2 brochurer, én for Jylland og én for Øerne, og hvert år er der kommet nye kirker med. I 2009 deltog der 390 kirker i de to brochurer.

Nogle steder udgiver man i forvejen lokale foldere om kirkerne, f.eks. i sommerhus-områder eller landsdele, der besøges af mange turister. Brochuren »Vejkirker og andre åbne kirker« skal ses som et supplement til de lokale foldere.

Ved at være med i brochuren, når man ud til et stort geografisk område, da brochurerne sendes ud til turistbureauer, biblioteker, campingpladser m.fl. i de to dele af Danmark. Vores erfaring er, at folk gerne vil planlægge ture på forhånd, og derfor er det en stor fordel for dem, at de kan få brochuren på f.eks. deres eget lokale bibliotek. Mange lader også brochuren ligge i handskerummet i bilen, fordi det er praktisk med en samlet oversigt over hvilke kirker, der er åbne, hvis man skal på tur.

Brochurerne kan også ses på http://www.vejkirker.dk/. Her kan man også læse mere om ordningen og udskrive brochurerne.