Nyt fra menighedsrådet

På menighedsrådsmødet den 27. november 2019 blev det årlige valg afholdt.  
Menighedsrådet afholder et månedligt rådsmøde, hvortil der er offentlig adgang. Der er ikke møder i juli og december.

Det betyder at alle har mulighed for at overvære møderne, og dermed få indsigt i menighedsrådets arbejde.

Møderne finder sted onsdage klokken 16.30-18.30 og afholdes i konfirmandstuen, Store Heddinge Præstegård, Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge.

Kommende rådsmøder 2020:
Onsdag den 18. marts klokken 16.30 aflyst
Onsdag den 29. april klokken 16.30
Onsdag den 27. maj klokken 16.30
Onsdag den 17. juni klokken 16.30

Læs referater og dagsorden.


Kontaktperson

Ingrid Salinas

Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge

Telefon 30 18 21 67
E-mail: isa@km.dk

Kasserer

Eva Granager Barbour
Pølsekrogen 5, Frøslev, 4660 Store Heddinge

Medlem

Lene Hyveled Jakobsen

Munkegade 17, 4660 Store Heddinge

Telefon: 40 19 63 26
E-mail: lenehyveled@gmail.com 

Medlem

Inge Marie Mathiasen
Rønnebærvænge 13, 4660 Store Heddinge

Medlem - orlov

Elisabeth Dolmer

Alslevvej 5, 4653 Karise

Telefon: 61 28 05 85
E-mail: e.dolmer@email.dk

E-mail: kontaktperson@storeheddingekirke.dk


Suppleanter

Pernille Hoffmann-Jacobsen
Nørregade 1A, 4660 Store Heddinge

Formand

Liselotte Kannik-Marquardsen

Nørregade 1, 4660 Store Heddinge

Telefon: 71 72 37 34
E-mail: kannik@pc.dk

Sekretær

Tabitha Grimstrup

Skørengen Vest 23, 4660 Store Heddinge

Telefon: 20 14 67 07
E-mail: tabithalauritzen@hotmail.com

Medlem

Thomas Rodh

Skovvej 87, 4660 Store Heddinge

Telefon: 60 91 95 05
E-mail: t-m.rodh@dlgtele.dk

Medlem - orlov

Janna-Rosa Nirvana

Stevnsbovej 6A, Lund, 4673 Rødvig Stevns

Telefon: 30 70 69 13
E-mail: rosa.nirvana@gmail.com


Ekstern kirkeværge

Per Dreyer Nielsen

Digevangen 26, 4660 Store Heddinge

Telefon: 22 56 21 63
E-mail: perdreyernielsen@gmail.com