Menighedsråd

Nyt fra menighedsrådet

På menighedsrådsmødet den 22. november 2018 blev det årlige valg afholdt.  

Kommende rådsmøder 2019
Onsdag den 27. november klokken 16.15

 

 


Formand

Ingrid Salinas

Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge

Telefon 30 18 21 67
E-mail: isa@km.dk

Kontaktperson

Elisabeth Dolmer

Alslevvej 5, 4653 Karise

Telefon: 61 28 05 85
E-mail: e.dolmer@email.dk

E-mail: kontaktperson@storeheddingekirke.dk

Kasserer

Lene Hyveled Jakobsen

Munkegade 17, 4660 Store Heddinge

Telefon: 40 19 63 26
E-mail: lenehyveled@gmail.com 

Medlem

Inge Marie Mathiasen
Rønnebærvænge 13, 4660 Store Heddinge

Medlem

Eva Granager Barbour
Pølsekrogen 5, Frøslev, 4660 Store Heddinge


Suppleanter

Pernille Hoffmann-Jacobsen
Nørregade 1A, 4660 Store Heddinge

Næstformand

Liselotte Kannik-Marquardsen

Nørregade 1, 4660 Store Heddinge

Telefon: 71 72 37 34
E-mail: kannik@pc.dk

Sekretær

Tabitha Grimstrup

Skørengen Vest 23, 4660 Store Heddinge

Telefon: 20 14 67 07
E-mail: tabithalauritzen@hotmail.com

Medlem

Thomas Rodh

Skovvej 87, 4660 Store Heddinge

Telefon: 60 91 95 05
E-mail: t-m.rodh@dlgtele.dk

Medlem - orlov

Janna-Rosa Nirvana

Stevnsbovej 6A, Lund, 4673 Rødvig Stevns

Telefon: 30 70 69 13
E-mail: rosa.nirvana@gmail.com


Ekstern kirkeværge

Per Dreyer Nielsen

Digevangen 26, 4660 Store Heddinge

Telefon: 22 56 21 63
E-mail: perdreyernielsen@gmail.com