Menighedsråd

Nyt fra menighedsrådet

På menighedsrådsmødet den 22. november 2018 blev det årlige valg afholdt.  

 

 


Formand

Ingrid Salinas

Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge

Telefon 30 18 21 67
E-mail: isa@km.dk

Kontaktperson

Elisabeth Dolmer

Alslevvej 5, 4653 Karise

Telefon: 61 28 05 85
E-mail: e.dolmer@email.dk

E-mail: kontaktperson@storeheddingekirke.dk

Kasserer

Lene Hyveled Jakobsen

Munkegade 17, 4660 Store Heddinge

Telefon: 40 19 63 26
E-mail: lenehyveled@gmail.com 

Medlem

Inge Marie Mathiasen
Rønnebærvænge 13, 4660 Store Heddinge


Suppleanter

Eva Granager Barbour
Pølsekrogen 5, Frøslev, 4660 Store Heddinge

Pernille Hoffmann-Jacobsen
Nørregade 1A, 4660 Store Heddinge

Næstformand

Liselotte Kannik-Marquardsen

Nørregade 1, 4660 Store Heddinge

Telefon: 71 72 37 34
E-mail: kannik@pc.dk

Sekretær

Tabitha Grimstrup

Skørengen Vest 23, 4660 Store Heddinge

Telefon: 20 14 67 07
E-mail: tabithalauritzen@hotmail.com

Medlem

Thomas Rodh

Skovvej 87, 4660 Store Heddinge

Telefon: 60 91 95 05
E-mail: t-m.rodh@dlgtele.dk

Medlem

Marianne Spanget Larsen

Drosselvej 17, Hellested, 4652 Hårlev

Telefon: 69 12 84 10

Medlem er på orlov

Janna-Rosa Nirvana

Stevnsbovej 6A, Lund, 4673 Rødvig Stevns

Telefon: 30 70 69 13
E-mail: rosa.nirvana@gmail.com


Ekstern kirkeværge

Per Dreyer Nielsen

Digevangen 26, 4660 Store Heddinge

Telefon: 22 56 21 63
E-mail: perdreyernielsen@gmail.com