Nyt fra menighedsrådet

På menighedsrådsmødet den 27. november 2019 blev det årlige valg afholdt.  
Menighedsrådet afholder et månedligt rådsmøde, hvortil der er offentlig adgang. Der er ikke møder i juli og december.

Det betyder at alle har mulighed for at overvære møderne, og dermed få indsigt i menighedsrådets arbejde.

Møderne finder sted onsdage klokken 16.30-18.30 og afholdes i konfirmandstuen, Store Heddinge Præstegård, Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge.

Kommende rådsmøder 2020:
MR møde tirsdag den 24. november kl. 16.00-16.30 se dagsorden
Konstituerende møde tirsdag den 24. november kl. 16.30 se dagsorden

Menighedsrådsvalg 2020: 
Information findes på hjemmesiden og i Stevnsbladet.

Læs referater og dagsorden.


Kontaktperson

Ingrid Salinas

Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge

Telefon 30 18 21 67
E-mail: isa@km.dk

Kasserer

Eva Granager Barbour
Pølsekrogen 5, Frøslev, 4660 Store Heddinge

Medlem

Lene Hyveled Jakobsen

Munkegade 17, 4660 Store Heddinge

Telefon: 40 19 63 26
E-mail: lenehyveled@gmail.com 

Medlem

Inge Marie Mathiasen
Rønnebærvænge 13, 4660 Store Heddinge

Medlem - orlov

Elisabeth Dolmer

Alslevvej 5, 4653 Karise

Telefon: 61 28 05 85
E-mail: e.dolmer@email.dk

E-mail: kontaktperson@storeheddingekirke.dk


Suppleanter

Pernille Hoffmann-Jacobsen
Nørregade 1A, 4660 Store Heddinge

Formand

Liselotte Kannik-Marquardsen

Nørregade 1, 4660 Store Heddinge

Telefon: 71 72 37 34
E-mail: kannik@pc.dk

Sekretær

Tabitha Grimstrup

Skørengen Vest 23, 4660 Store Heddinge

Telefon: 20 14 67 07
E-mail: tabithalauritzen@hotmail.com

Medlem

Thomas Rodh

Skovvej 87, 4660 Store Heddinge

Telefon: 60 91 95 05
E-mail: t-m.rodh@dlgtele.dk

Medlem - orlov

Janna-Rosa Nirvana

Stevnsbovej 6A, Lund, 4673 Rødvig Stevns

Telefon: 30 70 69 13
E-mail: rosa.nirvana@gmail.com


Ekstern kirkeværge

Per Dreyer Nielsen

Digevangen 26, 4660 Store Heddinge

Telefon: 22 56 21 63
E-mail: perdreyernielsen@gmail.com