Menighedsråd

Konstituering af menighedsrådet

Menighedsrådet har konstitueret sig på mødet den 16. november 2017.


Formand

Ingrid Salinas

Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge

Telefon 30 18 21 67
E-mail: isa@km.dk

Kontaktperson

Elisabeth Dolmer

Alslevvej 5, 4673 Rødvig Stevns 

Telefon: 61 28 05 85
E-mail: e.dolmer@email.dk

Næstformand

Liselotte Kannik-Marquardsen

Nørregade 1, 4660 Store Heddinge

Telefon: 71 72 37 34
E-mail: kannik@pc.dk

Sekretær og kasserer

Tabitha Grimstrup

Skørengen Vest 23, 4660 Store Heddinge

Telefon: 
E-mail: tabithalaurizen@hotmail.com


Ekstern kirkeværge

Per Dreyer Nielsen

Digevangen 26, 4660 Store Heddinge

Telefon: 22 56 21 63  

E-mail: perdreyernielsen@gmail.com