Rådsmøder

Menighedsrådet afholder et månedligt rådsmøde, hvortil der er offentlig adgang. Der er ikke møder i juli og december.

Det betyder at alle har mulighed for at overvære møderne, og dermed få indsigt i menighedsrådets arbejde.

Møderne starter klokken 16.30 og afholdes i Konfirmandstuen, Store Heddinge Præstegård, Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge.

Efter mødet lægges referatet på hjemmesiden herunder.

Kommende rådsmøder:
Torsdag den 22. november 2018 klokken 16.30


Dagsorden til rådsmøder 2018

Dagsorden for næste rådsmøde bliver offentliggjort fem dage før mødets afholdelse.

Dagsorden for mødet d. 11. oktober 2018

Bemærk:
Efter punktet "eventuelt" er behandlet, kan der være et lukket møde, hvortil offentligheden ikke har adgang.