Rådsmøder

Menighedsrådet afholder et månedligt rådsmøde (dog ikke i juli og december), hvortil der er offentlig adgang.

Der er ekstraordinært rådsmøde fredag den 1. december klokken 15.30 i konfirmandstuen.

Det betyder, at alle har mulighed for at overvære møderne og dermed få indsigt i menighedsrådets arbejde.

I 2017 er der rådsmøder på følgende datoer; 10/1, 8/2, 14/3, 19/4, 3/5, 7/6, 16/8, 13/9, 12/10, 16/11.

Alle møderne starter klokken 16.00 og afholdes i Konfirmandstuen, Store Heddinge Præstegård, Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge.

Efter mødernes afholdelse lægges referaterne på hjemmesiden. 

For 2018 er der fastsat følgende datoer til rådsmøder, der alle starter klokken 16 i konfirmandstuen.

Torsdag den 11.1.18
Torsdag den 15.2.18 
Torsdag den 22.3.18
Torsdag den 26.4.18
Torsdag den 24.5.18 


Dagsorden til rådsmøder 2017

Dagsorden for næste rådsmøde bliver offentliggjort fem dage før mødets afholdelse.

Bemærk:
Efter punktet "eventuelt" er behandlet, kan der være et lukket møde, hvortil offentligheden ikke har adgang.