Rådsmøder

Menighedsrådet afholder et månedligt rådsmøde, hvortil der er offentlig adgang. Der er ikke møder i juli og december.

Det betyder at alle har mulighed for at overvære møderne, og dermed få indsigt i menighedsrådets arbejde.

Møderne starter klokken 16.30 og afholdes i Konfirmandstuen, Store Heddinge Præstegård, Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge.

Efter mødet lægges referatet på hjemmesiden herunder.

Kommende rådsmøder:
Torsdag den 20. september 2018 klokken 16.30
Torsdag den 11. oktober 2018 klokken 16.30
Torsdag den 22. november 2018 klokken 16.30


Dagsorden til rådsmøder 2018

Dagsorden for rådsmøde den 20. september 2018

Dagsorden for næste rådsmøde bliver offentliggjort fem dage før mødets afholdelse.

Bemærk:
Efter punktet "eventuelt" er behandlet, kan der være et lukket møde, hvortil offentligheden ikke har adgang.