Dagsorden til rådsmøder 2020

Dagsorden for næste rådsmøde bliver offentliggjort ugen op til mødets afholdelse.

Hvis dagsorden ikke findes her på hjemmesiden, kan man kontakte formanden.

Efter mødet lægges referatet på hjemmesiden herunder.

Kommende rådsmøder:
Onsdag den 18. marts klokken 16.30
Onsdag den 29. april klokken 16.30
Onsdag den 27. maj klokken 16.30
Onsdag den 17. juni klokken 16.30

Bemærk:
Efter punktet "eventuelt" er behandlet, kan der være et lukket møde, hvortil offentligheden ikke har adgang.


Referater fra rådsmøder 2020

Rådsmødet den 18. marts blev aflyst på grund af COVID19 situationen

Rådsmødet den 19. februar er afholdt, læs referatet

Rådsmødet den 29. januar er afholdt, læs referatet