Dagsorden til rådsmøder 2020

Dagsorden for næste rådsmøde bliver offentliggjort ugen op til mødets afholdelse.
Hvis dagsorden ikke findes her på hjemmesiden, kan man kontakte formanden.

Bemærk:
Efter punktet "eventuelt" er behandlet, kan der være et lukket møde, hvortil offentligheden ikke har adgang.

Efter mødet lægges referatet på hjemmesiden herunder.

Kommende rådsmøder 2020:
MR møde tirsdag den 24. november kl. 16.00-16.30 se dagsorden
Konstituerende møde tirsdag den 24. november kl. 16.30 se dagsorden
I følge § 8 i Menighedsrådsloven skal der i forbindelse med udfyldningsvalg vælges.
§ 8. På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand
og personer til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter. Valgene har virkning for et år ad gangen.