Udvalg

Der er i forbindelse med det kirkelige arbejde nedsat en række forskellige udvalg.

Her er en oversigt over de forskellige udvalg og deres medlemmer.


Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalgets opgave er at varetage kirkens kulturelle og særlige kirkelige arrangementer.

Aktivitetsudvalget varetager desuden kontakten til "Kirkens Frivillige". 

Liselotte Kannik-Marquardsen står for koordineringen af rundvisninger i kirken og på kirkegården.

Aktivitetsudvalgets medlemmer: Liselotte Kannik-Marquardsen, Tabitha Grimstrup, Thomas Rodh, Lise Søelund og organist Charlotte Muus Mogensen.


Menighedsplejen

Menighedsplejen, der er en selvstændig institution, ledes af en bestyrelse.

Sognepræsten er fast medlem. De øvrige 4 medlemmer vælges af menighedsrådet for 4 år, således afgår 2 medlemmer hvert andet år. Valget finder sted på det første menighedsrådsmøde i det nye kirkeår i alle lige år.

Der skal tillige vælges 2 revisorer, hvor én skal være medlem af menighedsrådet.

Menighedsplejens medlemmer:
Valgt indtil 2022 Inge Marie Mathiasen, nyvalgt Lene Hyveled Jakobsen (MR)
Valgt til 2020 Ellen Kongsø og Liselotte Kannik Marquardsen (MR)
Som revisorer er valgt Knud Rasmussen og Tabita Grimstrup (MR)

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Kirke- og kirkegårdsudvalget er fra 2017 slået sammen til et udvalg.

Kirke- og kirkegårdsudvalget medlemmer:

Liselotte Kannik-Marquardsen, Marianne Spanget Larsen, Tabitha Grimstrup,
Thomas Rodh, Lene Hyveled Jakobsen og Ingrid Salinas.


Kommunikationsudvalg

Kommunikationsudvalget er ansvarlig for annoncering (kirkesiden) samt øvrige annoncer og omtaler/pressemeddelelser, Facebook og lignende.

Kommunikationsansvarlig: Liselotte Kannik-Marquardsen 


Præstegårdsudvalg

Præstegårdsudvalget medlemmer:
Lise Søelund, Lene Hyveled Jakobsen og Tabitha Grimstrup.


Økonomi- og budgetudvalg

Økonomi- og budgetudvalgets medlemmer:
Tabitha Grimstrup og Elisabeth Dolmer.