Bisættelse, begravelse og urnenedsættelse

I forbindelse med bisættelse og begravelse fra Sankt Katharina kirke i Store Heddinge

Kontakt kirkegårdsleder/graver.

Hvis der er tvivl om gravsted, er du velkommen til at kontakte kirkegårdslederen. Der er flere muligheder, og vi kan sammen finde den løsning der opfylder alle krav og ønsker.

Ved bisættelse og urnenedsættelse

Ved bisættelse i kirken, med efterfølgende kremering, kan du vælge at bedemanden henter urnen ved krematoriet, eller at du selv gør det. Bedemanden afleverer urnen på kirkegården.

Hvis der er valgt et eksisterende gravsted, skal stenhuggeren kontaktes for afhentning af eksisterende sten til indgravering. Hvis det er et nyt gravsted, skal stenhuggeren kontaktes med henblik på en ny sten. Ved gravstedet: "plade i plæne", skal stenen (pladen) have målene 60x40x5 cm.

Du kontaktes for at aftale tid til urnenedsættelse, når kirkegården har modtaget urnen fra bedemanden, samt gravsten fra stenhuggeren.

Urnenedsættelse kan foregå:

  • Mandag-torsdag mellem klokken 8.00 - 14.30
  • Fredag mellem klokken 8.00 - 11.30
  • Urnenedsættelse om lørdagen efter aftale koster kr. 550,-


Kontakt os, hvis du har et ønske om hurtig urnenedsættelse, for eksempel i forbindelse med en vigtig dato/mærkedag, eller før stenen er klar.

I Store Heddinge sogn er det ikke muligt at være med til urnenedsættelse ved ukendt fællesgrav. Her vil urnen blive sat ned af personalet, og efterfølgende sendes der et gravstedsbrev til dig. Urnen nedsættes inden for en uge efter modtagelse.

Kirkegården kan være behjælpelig med det praktiske arbejde i forbindelse med etablering af gravsted, vedligeholdelse, pålægning af gran, plantning af forårsblomster/sommerblomster og meget andet.   

Ved kistebegravelser

  • Hvis begravelsen skal foregå i et eksisterende gravsted, skal stenhuggeren kontaktes af dig for afhentning af eksisterende sten til indgravering.
  • Hvis der er flere sten på gravstedet, skal de eventuelt flyttes af stenhuggeren, så der kan graves en grav.
  • Hvis det er et nyt gravsted, skal stenhuggeren kontaktes med henblik på en ny sten.


Kirkegården flytter eksisterende beplantning, trædesten, figurer og andet på gravstedet, og opbevarer det forsvarligt indtil det kan rykkes tilbage. Vi fjerner hækken ud for den nye grav, da vi ellers ikke kan komme til. Den bliver flyttet tilbage igen, når jorden har sat sig.

Efter begravelsen skal jorden have tid til at sætte sig, og der kan hverken sættes gravsten eller planter i de første 8-10 mdr. efter begravelsen.