Anmeldelse af dødsfald

Det er normalt lægen der anmelder dødsfaldet til sognepræsten.  

Lægen anmelder dødsfaldet digitalt, i sjældne tilfælde sker dette ikke, i disse tilfælde beder vi om den originale dødsattest.

Begravelse og bisættelse

De fleste henvender sig til en bedemand. Bedemanden klarer alt det praktiske; aftale med præst og kordegnekontor om tid og sted. Præsten koordinerer en samtale mellem præst og de pårørende.

Ønsker man ikke at benytte en bedemand, er man også velkommen til selv at kontakte en præst.

Læs mere om begravelse eller bisættelse på folkekirken.dk

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse