Fødsel, navngivning og dåb


Fødsel

En fødsel skal altid anmeldes til kirkekontoret i det sogn hvor moderen har bopæl på fødselstidspunktet. Anmeldelse sker altid via jordemoderen, hvis han/hun har medvirket ved fødslen. Herefter vil fødslen blive indberettet automatisk.

Fælles forældremyndig:

Hvis I ikke er gift, og ønsker fælles forældremyndighed, er det meget vigtigt at faderskabet registreres inden 14 dage. Dette gøres via borger.dk hvor I digitalt udfylder en O/A blanket (Ansvars og ansvarserklæring). Hvis fadderskabet ikke registreres inden 14 dage, skal sagen behandles i statsamtet.

Hvis den digitale løsning på Borger.dk ikke kan anvendes, (hvis I ikke har NemID) udfylder I papirs blanketten: "Omsorgs- og ansvarserklæring", blanketten findes til print på borger.dk.

Bemærk hvis ”Omsorgs- og ansvarserklæringen” sendes med posten eller lægges i vores postkasse, skal to vitterlighedsvidner berigtige jeres underskrifter. Det er vigtigt at jeres og vidnernes datering er enslydende på blanketten.

Omsorgs- og ansvarserklæringen (O/A) kan også udfyldes og afleveres inden fødslen til statsforvaltningen. 
 
Læs mere på personregistrering.dk


Navngivning og dåb

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen

Navngivning uden dåb
Ønsker man at navngive sit barn, sker det ved at udfylde en ansøgning på Borger.dk. Begge forældre signerer ansøgningen med Nem ID, hvis I deler forældremyndighed.

Det kan være praktisk at få sit barn navngivet, fx hvis man skal bestille pas til en udenlandstur.
Barnet kan sagtens blive døbt senere, også som voksen, eller hvis man ikke er døbt men gerne vil konfirmeres.

Navngivning ved dåb
Ønsker I dåb i Sankt Katharina Kirke kan det aftales med sognepræsten. Dåb er mulig ved næsten alle gudstjenesterne. Der er mulighed for lørdagsdåb, dette skal I aftale nærmere med sognepræsten.

Ved dåb skal der IKKE anvendes navngivning via borger.dk

Barnets fulde navn samt navn og adresse på to til fem faddere, og navn og adresse på gudmor/gudfar skal meddeles til kirkekontor/præsten i god tid før dåben. 

Dåbsvidner/gudmor/gudfar

  • De skal være døbt.

  • Have nået konfirmationsalderen

  • De må ikke have meldt sig ud af Folkekirken og ind i et andet trossamfund

Kirkekontoret skal have navn og adresse på dåbsvidner/gudmor/gudfar senest en uge inden dåben. På grund af persondataloven, anmoder vi om brug af sikker e-mail, eller at I kontakter os per telefon, eller at I skriver navnene ned på papir, der afleveres i postkassen ved Kirketorvet 4.
Læs mere om personfølsomme oplysninger på vores kontaktside.

Når dåbsdatoen nærmer sig, kontakter præsten jer og aftaler et møde, hvor man taler om dåben og hvad de forskellige led i ritualet betyder.

Læs meget mere om navne på Familieretshuset hjemmeside.

Hvis den digitale løsning på Borger.dk ikke kan anvendes (hvis I ikke har NemID), kan anmeldelsen foretages ved at udfylde og aflevere en blanket til kirkekontoret.