Fødsel, navngivning og dåb


Fødsel

En fødsel anmeldes digitale af jordemoderen til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Er forældrene gift skal de ikke foretage noget yderligere.

Hvis I som forældre ikke er gift, og ønsker fælles forældremyndighed, skal faderskabet registreres inden 14 dages, dette sker via Borger.dk med nem ID.

Omsorgs- og ansvarserklæringen kan også udfyldes og afleveres inden fødslen til statsforvaltningen.

Yderligere information kan også hentes på Borger.dk eller kontakt til kirkekontoret.


Navngivning og dåb

I Danmark skal alle børn ifølge loven være navngivet senest 6 måneder efter fødslen.

Dette kan ske ved navngivning eller dåb

Ønsker man at navngive sit barn, sker det ved at udfylde en ansøgning på Borger.dk. Begge forældre signerer ansøgningen med Nem ID, hvis I deler forældremyndighed.

Dåb i Sankt Katharina Kirke kan aftales med præsterne eller på kirkekontoret. Her kan man få oplyst dato og tid for gudstjenesterne samt evt. hvilken præst der har gudstjenesten.

Dåb er mulig ved næsten alle gudstjenesterne. Desuden er der mulighed for lørdagsdåb, dette skal aftales med præsterne.

Barnets fulde navn samt navn og adresse på 2 til 5 faddere inklusive den der bærer barnet skal medeles til kirkekontor/præsten i god tid før dåben. 

Når dåbsdatoen nærmer sig, kontakter den pågældende præst forældrene og aftaler et møde. hvor man taler om dåben og hvad de forskellige led i ritualet betyder.

Her finder du et link til : Godkendte fornavne