Brug af kirke og kapel

Brug af kirke og kapel er forebeholdt medlemmer af folkekirken.

Takst for ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirke/kapel  (ikke momspligtig).

Takst for leje af kirke/kapel og brug af kirkebetjening for ikke medlemmer af folkekirken og valgmenighedsmedlemmer.Leje af kirke/kapel dækker lys, varme, slidtage, rengøring mm. samt kirkebetjening (Graver/kirketjener vil som altid er til stede). 

Takst for ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirke og kapel                                     Pris  

Leje af kirke/kapel inkl. kirkebetjening                                                             kr. 1.500,00

+ evt. organist                                                                                                  kr.    900,00

+ evt. kirkesangere (2 stk.)                                                                              kr.    900,00

 

Udsmykning af kirken

1 buket på alteret                                                                                              kr.      300,00

Lys ved kirkebænke (pris pr. lys)                                                                      kr.        10,00

Lys ved alle bænkerækker i midtergangen                                                       kr.      200,00


Takster for leje af kirken til arrangementer mv.

Taksterne er opbygget af et grundbeløb, som betales per gang og en timesats, som betales per påbegyndt time.

Grundbeløb
Dækker lys, varme, slidtage, rengøring mm. kr. 500 pr. gang inkl. moms. 


Timesats
Dækker kirkebetjening.
Leje pr. påbegyndt time kr. 250,00 inkl. moms.


Særaftale for leje af kirken til f. eks kor eller øve-weekend

Lejeaftale for kor 8 gange (aften) eller mere:

kr. 100,00 pr. gang.Deltagerne rydder selv op efter sig.

 

Leje af kirken til kor-weekend (fredag-søndag):
kr. 1.000,00 pr. weekend.
Hvis koret deltager med musikalsk indslag ved søndagens højmesse er prisen kr. 500,00

 

Stearinlys ved kirkelige handlinger

Ved kirkelige handlinger anvendes stearinlys på alteret efter aftale med præsten.

Der sættes stearinlys i de to forreste bænkerækker, de to bagerste bænkerækker samt de fire miderste bænkerækker (8 lys i alt).

Ved søndagsdåb suppleres ovenstående med 6 ekstra lys i stolerækkerne i den øverste del af kirken.

 

Ved bisættelser, begravelser, bryllupper dåb mm. er det muligt af tilkøbe ekstra lys og blomster i bænkerækker i henhold til nedenstående priser.

 

Priser for ekstra udsmykning af kirken                                                          Inkl. moms 

 

Alterbuket (efter eget farvevalg)                                                                     kr.    300,00
Ekstra lys i kirkebænke (pris pr. lys)                                                               kr.       10,00
Lys i alle bænkerækker ved midtergang                                                         kr.     200,00 

 

Det er ikke tilladt kirkens brugere selv at medbringe stearinlys til anvendelse i kirken.

 

Ekstra udsmykning aftales med kirketjener og afregnes på kirkekontoret.