Navneændring

Det er sognet, der er knyttet til din bopæl, der er sagsbehandler for din navneændring.

Ønsker du en navneændring skal du gå på borger.dk
Herfra kan du sende din ansøgning via NemId sammen med betaling af gebyret der for 2021 er på kr. 513,- Husk at udfylde alle felterne; fornavn(e), mellemnavn(e) og efternavn. Herefter bliver sagen behandlet af personregisterføreren. Beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde, uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej. 

Du kan søge om at ændre dit barns navn 
Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn du ansøger om navneændring for, og at anden forælder medsignerer med sit NemID. Bemærk at der er særlig lovgivning for at ændre dit barns navn. Læs mere her.

Navneændring på bryllupsdagen, det er gratis
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen på www.borger.dk således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen, og navnet kommer til at fremgå af jeres vielsesattest.

Her finder du mere information og navneloven.
Her finder du mere information om kirkebøger
Her finder du mere information om godkendte navne i Danmark.