Personregistrering på Borger.dk med NemID

Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt. Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID. Ændringerne trådte i kraft pr. 1. februar 2014. 

Hvad man gør i tilfælde af: 

Fødsel
Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk.  Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD på borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Dåb og navngivning ved dåb
Her skal forældrene træffe aftale med Kirkekontoret eller sognepræsten, og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk

Navngivning
Forældrene navngiver barnet på www.borger.dk inden seks måneder fra fødslen.

Navneændring
Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning på www.borger.dk. Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen.

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID.

En navnændring koster 510 kr. beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej. 

Navneændring på bryllupsdagen, det er gratis
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen på www.borger.dk således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest.

Dødsanmeldelse- anmodning om begravelse
For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest. Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet via www.borger.dk

Attester
Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk


For borgere uden NemID
Eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden personregistrering.dk eller kom hen på kirkekontoret, så printer vi en ud til dig.