Kirkens historie

Sankt Katharina Kirke er med sit karakteristiske ottekantede skib - oktogonen - blandt vores mest særprægede kirkebygninger fra middelalderen.

Efter en indskrift på en af kirkens klokker har kirken formentlig været indviet til Sankt Katarina af Alexandria, en af middelalderens mest folkekære helgeninder.

Hvem byggede kirken?

Det kan vi desværre ikke sige med sikkerhed, men det forekommer at være en velbegrundet formodning, at kongen har været bygherren.

I Kong Valdemar Sejrs Jordebog nævnes Store Heddinge som "kongelev" ligesom der også vides af en kongsgård på stedet.

Arkitekturens tale

Arkitekturen taler for sig selv om en stormand med vidt udsyn som bygherre. Selve det håndværksmæssige hæver sig i kvalitet over, hvad man ellers ser i de øvrige stevnske landsbykirker.

Oktogonen er en meget sjældent benyttet kirkeform i Nord- og Vest-europa. Karl den Stores hofkapel i Aachen nævnes som det fjerne forbillede for Sankt Katharina Kirke - hofkapellet er ottekantet i central-rummet. 

Måske har Karl den Store brugt et tidligere kejserligt hofkapel - San Vitale i Ravenna - som forbillede for sin oktogen. Og det er da ikke en fjern tanke, at Valdemar Sejr, da han ville bygge et gudshus ved sin gård på Stevns, har ladet sig inspirere af denne riddertidens store idealkonge.

Det kan næppe kaldes et fuldstændigt skud i blinde, hvis vi i Store Heddinges oktogen læser et stykke kongeideologi fra Valdemarstiden.

En anden fortolkning

Professor, dr.phil. Otto Norn har gjort sig til talsmand for en anden fortolkning af bygningens formsprog.

Han ser den på baggrund af korstogstidens internationale interesse for de hellige steder i Jerusalem og Palæstina. Det helligste sted i Jerusalem var Kristi Grav. Gravkirken - Opstandelseskirken - var en rundbygning med en kuppel over det centrale område.

Gravkirken var kendt af alle i hele kristenheden og de, der havde mulighed for det, søgte at erhverve sig aflad (fritagelse for straf i skær-silden) ved pilgrimsfærd til de hellige steder, eller ved at tage korset - love at deltage i korstog mod de vantro.

Valdemars korstog gik kun til Estland, men det er tænkeligt, at han i stedet for at drage til Jerusalem byggede en repræsentation af grav-kirken herhjemme.

Både korets kuppel - det er et sjældent arkitektonisk træk i dansk middelalder - og oktogonens centralrum kan være sådanne billeder for det hellige sted. Og har man "billedet" så har man også noget af stedets hellighed.

Kongelig magt-ideologi eller Kristi grav-ideologi.

Det behøver ikke være et enten eller.

Arkitekturens symbolsprog kan bære begge betydningslag.